Қорғалған: Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс: отандық журналистиканың бағы ма, соры ма?

Бұл құпия кодпен қорғалған, құпия кодты теріңіз: